Ballena Infinito / Infinite Whale


Litografía alternativa (DILAMISO), impresión en offset / Alternative lithography (DILAMISO). Offset print


2007